Zateplení domů nemá nežádoucí účinky

Velmi často se v souvislosti se zateplením domů mluví o různých nežádoucích účincích. Cílem následujících řádků je některé tyto fámy vyvrátit.

Zateplení domů zvyšuje kondenzaci vody a vznik plísní

Při vnějším zateplení domu nastává zcela opačný jev: zateplení rapidně snížuje nebo zcela odstraňuje kondenzaci vodních par uvnitř konstrukcí. Teploty na vnitřních površích obvodových stěn jsou vyšší, vzdalují se tak od teplot rosných bodů, což zabraňuje také vzniku plísní.

Dojde-li přece jen k výskytu plísně, nebývá to zapříčiněno vnějším zateplením, ale paradoxně se zlepšením se výrazněji projevuje vliv jiných podmínek. Dokonalejší utěsnění okenních spár i spár u dveří, ponechání hlavních tepelných mostů v okenním ostění.

Riziko spočívá v možné kondenzaci vodních par, z hlediska množství vysrážené vody, tak v přesunutí kondenzačních zón na vnitřní povrch profilu plastových oken a konstrukcí. Tvrzení o nežádoucích účincích po zateplení domu proto platí jen v případě vnitřní tepelné izolace.

Pěnový polystyren v konstrukci se časem ztrácí?

Tato pověra pochází z počátků používání pěnového polystyrenu jako izolačního materiálu jako důsledek prohřešků proti jeho vlastnostem. Pěnový polystyren totiž hůře odolává trvalejším teplotám nad 70 °C, stejně jako účinkům organických a těkavých rozpouštědel.

U prvních typů meziokenních vložek se aplikoval pěnový polystyren pod černá či tmavě modrá opakní skla. Byla také používána lepidla s organickými rozpouštědly, která při pokládání hydroizolace způsobovaly záhadné ztrácení se pěnového polystyrenu. Podobný jev se ještě nedávno vyskytoval při urychlení výroby vrstvených obvodových panelů, při kterém se zvyšovala teplota (proteplování) a používaly nevhodné prostředky při odbedňování ocelové formy a panelových bočnic.

Je zajímavé, že k částečné ztrátě pěnového polystyrenu došlo během velmi krátké doby na počátku výroby obvodového panelu. Po provedeném zateplení se s ním již nic nedělo. Následující kontroly zjistily úbytky polystyrenu a vznikla tím tato laická pověra. Obecně platí jedna zásada. Pokud se k polystyrenu chováme rozumnně, dosáhneme trvanlivosti srovnatelné s ostatními izolačními materiály.