Beton a složení kompozitní betonové směsi

Obecně a velmi zjednodušeně řečeno, beton je kompozitní směs plniva a pojiva, jejímž ztuhnutím vznikne slepenec s požadovanými vlastnostmi. V nejběžnějším, cementovém, betonu je plnivem kamenivo a pojivem cement.

Bez vody to nejde

Důležitou roli v cementových betonech hraje voda. Bez ní by neproběhla fáze tuhnutí, během které dochází především k hydrataci a krystalizaci pojiva. V průběhu chemických a fyzikálních dějů se postupně uvolňuje teplo, beton zraje, získává mechanickou pevnost a chemickou stabilitu. Vyschnutí betonu nevede ke zvýšení tvrdosti. Naopak, dojde-li během krystalizační fáze k rapidnímu vysušení, beton se tzv. spálí, nezíská pevnost, bude křehký a drolivý. Proto je důležité udržovat beton během zrání dostatečně vlhký.

Beton obsahuje přísady a příměsi

Přísady i příměsi jsou organické nebo anorganické, kapalné nebo tuhé látky. Dokážou významně ovlivnit výsledné vlastnosti betonu. Jaký je však mezi nimi rozdíl? Jednoduchý. Přísady se přidávají do vody a příměsi ke kamenivu. Jejich obsah v betonové směsi (záměsi) bývá do 5 hmotnostních procent.

Typy přísad a příměsí