Vlastnosti betonu DECORLIT

Správně vyzrálý beton velmi dobře odolává tlakovému namáhání. Avšak v opačném směru, v tahu a ohybu, odolává těmto silám podstatně hůře. To je důvod jeho kombinování s výztuží.

Fyzikálně-mechanické vlastnosti

Porovnání fyzikálně-mechanických vlastností DECORLITU, polymerbetonu, šedé litiny a oceli
MJ DECORLIT POLYMERBETON ŠEDÁ LITINA OCEL
hustota [kg/m3] 2500 2300 7150 7850
E-modul [kN/mm3] 35 - 45 30 - 40 80 - 140 210
pevnost v tahu [N/mm2] 0,8 - 5 10 - 15 150 - 400 400 - 1600
pevnost v tlaku [N/mm2] 10 - 35 110 - 125 600 - 1000 250 - 1200
pevnost v tahu při ohybu [N/mm2] 0,8 - 5 25 - 35 250 - 490 -
tepelná vodivost [W/m•K] 1,28 - 1,54 1,3 - 2 50 50

Tvrdost povrchu

Dekorativní beton DECORLIT dosahuje díky použitým kamenivům stupně tvrdosti 7, tj. křemene.

Povrchová úprava

Kvalitní povrchová úprava dekorativního betonu by měla probíhat dvoufázově.


Hybridní napouštění povrchu je první fází, ve které napouštědlo proniká hluboko do betonu. Na jeho povrchu však zůstává tenký ochranný film, který jej dokonale zatěsní. Bez vlivu na výslednou barvu a strukturu betonu.

Ve druhé fázi se povrch voskuje. Vosková vrstva je hydrofobní, odpuzuje kapaliny. Voskování také zlepšuje konečný vzhled dekorativního betonu.


Betonové výrobky, lité technologií DECORLIT, jsou ošetřovány dvoufázově.