Betonové kuchyně, schodiště i nábytek na míru.

Pohledový beton, dekorativní beton

Velmi často jsou výrobky z betonu vyráběné technologickými postupy, při kterých se využívá určité konzistence betonové směsi. Tyto postupy označujeme jako lití nebo odlévání do formy. V klasické stavební výrobě se namísto slova forma používá výraz bednění.

 

Beton vhodný pro lití musí mít odpovídající vlastnosti a splňovat celou řadu technických kritérií. Důležité jsou zejména pevnost a tvrdost povrchu, odolnost k nízkým a vysokým teplotám, tvarová stálost a odolnost vůči chemickým vlivům.

 

Co je DECORLIT?

Firma Švec beton s.r.o., vlastní pod obchodním názvem DECORLIT několik druhů litého betonu a odpovídajících technologických postupů. Svým složením a vlastnostmi patří do kategorie speciálních architektonických betonů.

 

Pro betonové výrobky umístěné v interiéru, jako jsou třeba kuchyňské linky, pracovní desky, barové pulty a umyvadla, je vhodný DECORLIT I. V exteriéru najde uplatnění beton DECORLIT E, který byl navržen tak, aby dobře odolával povětrnostním vlivům. Z něj se vyrábí zahradní nábytek, lavičky, stoly a dekorativní betonové výrobky.

 

 

Proces zrání betonu

Základem zrání betonu je krystalizace cementového pojiva. Obvykle začíná během hodiny po namíchání betonu. Rychlost tohoto procesu je přímo úměrná teplotě a nelze ji přerušit. Nezávisí na přítomnosti vzduchu, proto tuhne beton i pod vodou. Naprosto fatální a nevratné důsledky má zmrznutí vody v betonové směsi.

Pevnost betonu

Výsledná pevnost betonu je dána především vlastnostmi cementu a skladbou kameniva, u kterého se sleduje tzv. křivka zrnitosti. Betony s vysokým podílem cementu vůči kamenivu (1:2 až 1:3) dosahují 30% až 50% pevnosti za 1 až 2 dny. Po uplynutí 28 dnů je beton označován jako vyzrálý, s plnou pevností.

Důvod vyztužování

Beton je značně odolný proti působení tlaku, ale málo odolává v opačném směru, tj. tahovým silám. To je hlavní důvod jeho kombinování s výztuží, která je nejčastěji ocelová. Jako další vyztužovací materiály se používají různé kabely, skleněná, plastová nebo uhlíková vlákna.

Ovlivňování průběhu zrání

Přísady a příměsi dokážou průběh zracího procesu silně ovlivnit. Jejich obsah v betonu zpravidla nepřevyšuje deset hmotnostních procent v závislosti na cementu.

Jednoduchým a účinným způsobem, jak zabránit rychlému vysychání betonu, je přikrytí folií (igelit, microten).

Existují technologie z oblasti senzorové techniky (optovláknový interferometr) pro monitoring zracího procesu betonu.

 

 

Vlastnosti betonu DECORLIT

Správně vyzrálý beton velmi dobře odolává tlakovému namáhání. Avšak v opačném směru, v tahu a ohybu, odolává těmto silám podstatně hůře. To je důvod jeho kombinování s výztuží.

Tvrdost povrchu

Dekorativní beton DECORLIT dosahuje díky použitým kamenivům stupně tvrdosti 7, tj. křemene.

Povrchová úprava

Kvalitní povrchová úprava dekorativního betonu by měla probíhat dvoufázově.

 

Hybridní napouštění povrchu je první fází, ve které napouštědlo proniká do struktury betonu. Na jeho povrchu však zůstává tenký ochranný film, který jej dokonale zatěsní. Bez vlivu na výslednou barvu a strukturu betonu.

Ve druhé fázi se povrch voskuje. Vosková vrstva je hydrofobní, odpuzuje kapaliny. Voskování také zlepšuje konečný vzhled dekorativního betonu.

 

Betonové výrobky, lité technologií DECORLIT, jsou ošetřovány dvoufázově.

 

KONTAKTY

Štěpán Švec
obchod, CEO

tel.: +420 608 568 941
e-mail: stepan@svecbeton.cz

 

Bc. Vojtěch Švec
obchod

tel.: +420 602 579 545
e-mail:vojta@svecbeton.cz

 

Ing. Milan Švec
technologie, CTO

tel.: +420 608 618 805
e-mail:milan@svecbeton.cz

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.